Select Page

Të nderuar,
Агенцијата за електронски комуникации го објавува Извештајот за развојот на пазарот на електронските комуникации во РМ за вториот квартал од 2014 година.

Со почит, АЕК
20141106_Izveshtaj_za_razvoj_na_pazarot_Q2_2014.pdf