Select Page

Информации за состојбата на пазарот за електронските комуникации во мобилна и фиксна телефонија за првиот квартал од 2021 година