Select Page

Агенцијата за електронски комуникации Ве поканува на јавен состанок во врска со отворената јавна расправа по НАМЕРА за спроведување на постапка на јавен тендер со јавно наддавање, објавена на веб страната на Агенцијата на 06.09.2019 година. Состанокот ќе се одржи во четврток, 31.10.2019 година во 9:30 часот во салата на 6-ти кат во просториите на Агенцијата за електронски комуникации на Кеј Димитар Влахов број 21