Select Page
Се информираат заинтересираните страни дека состанокот по објавената расправа за Правилник за видот и содржината на податоците и информациите за општите услови во однос на пристапот и користењето на јавните комуникациски услуги кои ги објавуваат операторите и за видот и содржината на податоците ќе се одржи на ден 21.01.2015 година, со почеток во 10:00 часот. Состанокот ќе се одржи во салата на 6-ти кат. Агенцијата Ви се заблагодарува за доставените коментари по објавениот предмет на јавна расправа.


Почеток во: 10:00
Тема на состанок : Правилник за видот и содржината на податоците и информациите за општите услови во однос на пристапот и користењето на јавните комуникациски услуги кои ги објавуваат операторите и за видот и содржината на податоците
Датум на одржување : 21/01/2015
Локација на состанокот : Агенција за електронски комуникации, сала 6-ти кат Кеј Димитар Влахов бр.21 1000 Скопје Македонија