Select Page


Дополнителни информации:

Предмет на набавка: Организација на натпревар за сајбер безбедност
Краен рок за достава на понуди: 22.10.2019 во 11 часот