Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог Годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2021.

Предлог – Годишна програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2021

Предлог – Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2021 година

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната расправа што ќе биде отворена почнувајќи од 06.11.2020 до 07.12.2020 до 12:00 часот на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации – коментари на Предлог Годишна програма на АЕК за 2021 година Kej Димитар Влахов бр. 21  1000 Скопје или на e-mail адресата: contact@aec.mk

 

Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2021 година

Коментари по Јавната расправаДополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 06/11/2020
Крај на јавна расправа: 07/12/2020
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје