Select Page

Ве информираме дека Агенцијата за електронски комуникации гo објави Извештајот од Cullen international од Декември 2010:

 


Enlargement Countries Monitoring Report 4 – December 2010
Enlargement Countries Monitoring Report 4 Annex – December 2010