Select Page

Информации за состојбата на пазарот за електронските комуникации во мобилна и фиксна телефонија за четвртиот квартал од 2019 година