Select Page

По поднесениот предлог за измена на Референтната понуда за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга од страна на Македонски Телеком АД Скопје со допис број 100-318792/1 од 09.08.2010, Агенцијата за електронски комуникации го донесе следното решение:

icon 20100920_Измена на референтната понуда за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга – МТ