Select Page

Извештај од мерењата на слабеење, хроматска дисперзија и поларизациска дисперзија за делницата Гостивар-Скопје