Select Page

WEB_AEK_Parametri_za_kvalitet_na_javni_govorni_uslugi_za_2008-27102009.pdf


Поврзани вести:

More posts: извештај јавни говорни услуги мрежи и услуги параметри за квалитет телекомуникации