Select Page

Агенцијата за електронски комуникации го објави Извештајот за развој на пазарот за електронски комуникации во првиот квартал од 2012 година:


Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во првиот квартал од 2012 година


Поврзани вести:

More posts: анализа на пазар Квартален извештај