Select Page
Агенцијата за електронски комуникации го објави документот „Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во третиот квартал од 2013 година“.

20140221_Izveshtaj_za_razvoj_na_pazarot_za_Q3_2013_godina.pdf


Поврзани вести:

More posts: анализа на пазар Квартален извештај