Select Page

Të nderuar,

Агенцијата за електронски комуникации го објавува документот „Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во третиот квартал од 2015 година“.


Извештај за развој на пазарот за електронски комуникации во третиот квартал од 2015 година (корегиран извештај во делот на мобилна телефонија)