Select Page

Агенцијата за електронски комуниации го објави Извештајот за развојот на пазарот на електронски комуникации во вториот квартал од 2011 година

*Променет е Граф 9 поради печатна грешка

icon 20111019_Извештај за развој на пазарот за Q2 2011 (1.38 MB 2011-10-19)