Select Page

Агенцијата за електронски комуникации го објави документот за Извештај за развојот на пазарот на електронски комуникации во вториот квартал од 2013 година.


Извештај за развој на пазарот на електронски комуникации во вториот квартал од 2013 во PDF формат
Извештај за развој на пазарот на електронски комуникации во вториот квартал од 2013 во DOCX формат