Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по “Правилник за начинот и постапката за вршење на контрола и мерење на  параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги “

icon 20120723_Правилник за начинот и постапката за вршење на контрола и мерење (41.44 kB 2012-07-23)

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа што ќе биде отворена до 24.08.2012 на следната адреса:

Agjencia e Komunikimeve Elektronike
ул. Димитрие Чуповски бр. 13
1000 Shkup

и во електронски облик на следниве емаил адреси: igor.angelovski@aec.mk, liljana.denkovska@aec.mk