Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по “Правилник за регулирање на малопродажни цени“

icon 20120417_Нацрт Правилник за регулирање на малопродажни цени (56.4 kB 2012-04-17)

icon 20120417_Прилог 1 – Нацрт Правилник за регулирање на малопродажни цени (88.12 kB 2012-04-17)

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа што ќе биде отворена до 18.05.2012 на следната адреса:
Agjencia e Komunikimeve Elektronike
ул. Димитрие Чуповски бр. 13
1000 Shkup

или на следниве емаил адреси: kristina.kocevska@aec.mk , bojana.goseva@aec.mk