Select Page

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации ( Сл. Весник на РМ бр. 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18, 21/18, 98/19 и 153/19), отвора јавна расправа за издавање на одобренија за користење на радиофреквенции за 5Г.

Јавна расправа за издавање на одобренија за користење на радиофреквенции за 5G

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа најдоцна до 06.03.2020 год. на следната адреса: 

Agjencia e Komunikimeve Elektronike
Kej Dimitar Vlahov nr.21
1000 Скопје или по електронски пат на следниве адреси:
igor.bojadjiev@aec.mk
jane.jakimovski@aec.mk

За време на јавната расправа пристигнати се коментари од следните заинтересирани страни: Intracom Telecom, НЕОТЕЛ, Македонски Телеком, А1 Македонија и EOLO S.p.A.

Одговорите на заинтересираните страни на поставените прашања и ставот на Агенцијата по истите можете да ги преземете од следниот линкДополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 05/02/2020
Крај на јавна расправа: 06/03/2020
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр.21 1000 Скопје