Select Page
Агенцијата за електронски комуникации го објавува на јавна расправа Нацрт документот за „Четврта анализа на пазар за услуги за завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи“. Јавната расправа ќе започне на 15.11.2017 и ќе трае 30 денови. Сите заинтересирани страни се добредојдени да достават свои коментари.

Лице за контакт: Марјан Пејовски
емаил: marjan.pejovski@aec.mk

Четврта анализа на пазар за услуги за завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи

Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 15/11/2017
Крај на јавна расправа: 15/12/2017
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: marjan.pejovski@aec.mk