Select Page
Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по “ПЛАН за изменување и дополнување на Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија“
Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа што ќе биде отворена до 21.03.2012 на следната адреса:
Agjencia e Komunikimeve Elektronike
ул. Димитрие Чуповски бр. 13
1000 Shkup
или на следниве емаил адреси: igor.angelovski@aec.mk;