Select Page
Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по “Правилник за  дополнување на Правилникот за доделување на броеви и серии на броеви од Планот за нумерација “
Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа што ќе биде отворена до 21.03.2012 на следната адреса:
Agjencia e Komunikimeve Elektronike
ул. Димитрие Чуповски бр. 13
1000 Shkup
или на следниве емаил адреси: igor.angelovski@aec.mk;