Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог-Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа што ќе биде отворена до 24.02.2013 на следната адреса:
Agjencia e Komunikimeve Elektronike
ул. Димитрие Чуповски бр. 13
1000 Shkup

и во електронски облик на следниве адресо за електронска пошта: jane.jakimovski@aec.mk и liljana.denkovska@aec.mk
Предлог-Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции

Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 25/01/2013
Крај на јавна расправа: 24/02/2013
Адреса за достава на коментари и мислења: Agjencia e Komunikimeve Elektronike
ул. Димитрие Чуповски бр. 13
1000 Shkup

и во електронски облик на следниве адресо за електронска пошта: jane.jakimovski@aec.mk и liljana.denkovska@aec.mk

Поврзани вести:

More posts: годишен надоместок јавна расправа користење на радиофреквенции начин на пресметка предлог правилник