Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог „Упатство за обезбездување на информации кои ќе ги објавува Агенцијата за електронски комуникации за да им овозможи на корисниците да направат избор на комуникациски услуги врз основа на квалитетот и цените на услугите “.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа што ќе биде отворена до 25.03.2011 на следната адреса:

Agjencia e Komunikimeve Elektronike
ул. Димитрие Чуповски бр. 13
1000 Shkup

или на следниве електронски адреси : vaska.petrovic@aec.mkmargarita.cuparkoska@aec.mk ;ljupco.manevski@aec.mk

icon 20110126_Упатство за обезбездување на информации кои ќе ги објавува АЕК (1.55 MB)