Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по “Упатство за обезбедување на информации кои ќе ги објавува Агенцијата за електронски комуникации за да им овозможи на корисниците да направат избор на комуникациските услуги врз основа на квалитетот и цените на услугите и начинот на нивно објавување”.

icon 20121231_Упатство за обезбедување на информации што ќе ги објавува АЕК (61.96 kB 2012-12-31)

icon 20121231_Прилог 1 – Услови и права за користење (16.67 kB 2012-12-31)

icon 20121231_Прилог 2 – Параметри за филтрирање и подредување во Преглед на понуди (29.75 kB 2012-12-31)

icon 20121231_Прилог 3 – Табела со скратен опис на информации за тарифни модели и пакети (28.31 kB 2012-12-31)

icon 20121231_Прилог 4 – Формат на мапа за подрачје на покриеност (15.93 kB 2012-12-31)

icon 20121231_Прилог 5 – Параметри за филтрирање во Споредба на понуди (24.96 kB 2012-12-31)

icon 20121231_Прилог 6 – Методологија за ориентациска пресметка на цени на ел. ком. услуги (39.85 kB 2012-12-31)

icon 20121231_Прилог 7 – Листа на земји за меѓународни разговори и роаминг услуги (16.06 kB 2012-12-31)

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа што ќе биде отворена до 31.01.2013 на следната адреса:
Agjencia e Komunikimeve Elektronike
ул. Димитрие Чуповски бр. 13
1000 Shkup

и во електронски облик на следниве емаил адреси: vasil.gjatovski@aec.mk, aleksandar.acev@aec.mk vaska.petrovic@aec.mk и jasmina.stojceva@aec.mk