Select Page
Të nderuar,
Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации (Сл. Весник бр. 39/2014, 188/14 и 44/2015), свикува состанок по јавна расправа за анализа на пазар 2-Јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници. Состанокот ќе се одржи на ден 06.05.2015 (среда), во просториите на АЕК (нова зграда), сала 1 кат, со почеток во 14:00 часот.
Се покануваат сите заинтересирани страни да присуствуваат на овој состанок.
 
Agjencia e Komunikimeve Elektronike
Kej Dimitar Vlahov nr.21
1000 Shkup


Почеток во: 14:00
Тема на состанок : Јавна расправа за анализа на пазар 2 - Јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници
Датум на одржување : 06/05/2015
Локација на состанокот : Агенција за електронски комуникации, Кеј Димитар Влахов бр.21 1000 Скопје Македонија