Select Page

icon  20110314_Правилник за пристап и користење на специфични мрежни средства (490.62 kB)

Коментари и одговори на коментари по претходната Јавна расправа и одржаниот состанок:

icon 20110314_коментари – МКТ (156.5 kB)

icon 20110314_коментари – Неотел (3.62 MB)

icon 20110314_коментари – ОНЕ (75.5 kB)

icon 20110314_коментари – ТММК (59.61 kB)