Select Page

Ве информираме дека Агенцијата за електронски комуникации го објавува Финалниот Извештај за пресметување на цени базирани на трошоци за минимален пакет на изнајмени линии базирани на LRIC методологија со вклучени мислења од заинтересираните страни.


Финален Извештај за минимален пакет на изнајмени линии базирани на LRIC методологија
Final Report for mimimum set of leased lines based on LRIC methodology

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 25/10/2012
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: LRIC базирани на трошоци за минимален пакет изнајмени линии пресметување на цени RREGULLIMI I ÇMIMEVE TË SHITJES ME PAKICË финален извештај