Select Page

Одлука за распишување на јавен тендер за избор на даватели на универзална услуга

Јавното отварање на понудите доставени по јавниот тендер за избор на даватели на универзална услуга ќе се одржи на 01/12/2021 во 11:00 во салата за состаноци на 6 кат во АЕК. Поради пандемијата ќе се применуваат сите пропишани мерки и право на присуство ќе има само по еден претставник на секој субјект што подигнал тендерска документација.Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 14/09/2021
Службен весник: 227/2021
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: univerzalna usluga