Select Page

Одлука за Компезацискиот фонд за универзална услуга за 2017 год.

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 23/03/2017
Службен весник: 39-2017
Важечки пропис: 1