Select Page

Одлука за избор на кандидат по пат на Интерен оглас број 01/2023 за пополнување на работно место бр.1, со унапредување

Одлука за избор на кандидат по пат на Интерен оглас број 01/2023 за пополнување на работно место бр.2, со унапредување

Одлука за избор на кандидат по пат на Интерен оглас број 01/2023 за пополнување на работно место бр.3, со унапредување

Одлука за избор на кандидат по пат на Интерен оглас број 01/2023 за пополнување на работно место бр.4, со унапредување

Одлука за избор на кандидат по пат на Интерен оглас број 01/2023 за пополнување на работно место бр.5, со унапредување

Одлука за избор на кандидат по пат на Интерен оглас број 01/2023 за пополнување на работно место бр.6, со унапредување

Одлука за избор на кандидат по пат на Интерен оглас број 01/2023 за пополнување на работно место бр.7, со унапредување

Одлука за избор на кандидат по пат на Интерен оглас број 01/2023 за пополнување на работно место бр.8, со унапредување

Одлука за избор на кандидат по пат на Интерен оглас број 01/2023 за пополнување на работно место бр.9, со унапредување

Одлука за избор на кандидат по пат на Интерен оглас број 01/2023 за пополнување на работно место бр.10, со унапредување

Одлука за невршење на избор на кандидат по пат на Интерен оглас број 01/2023 за пополнување на работно место бр.11, со унапредување

Одлука за избор на кандидат по пат на Интерен оглас број 01/2023 за пополнување на работно место бр.12, со унапредување

Одлука за избор на кандидат по пат на Интерен оглас број 01/2023 за пополнување на работно место бр.13, со унапредување

Одлука за избор на кандидат по пат на Интерен оглас број 01/2023 за пополнување на работно место бр.14, со унапредување

Одлука за избор на кандидат по пат на Интерен оглас број 01/2023 за пополнување на работно место бр.15, со унапредувањеВажечки пропис: 1