Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по “Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции и потребната документација“ Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции и потребната документација


20110114_Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции и потребната документација – ZIP АРХИВА (најпрво распакувајте) (707.5 kB 2011-01-14)

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа што ќе биде отворена 30 дена, односно најдоцна до 13.02.2011 на следната адреса: Агенција за електронски комуникации ул. Димитрие Чуповски бр. 13 1000 Скопје или на следнава електронска адреса: jane.jakimovski@aec.mk