Select Page

Прашања и одговори на прашања по Јавниот тендер број 02-2950/2 од 09.08.2012 година за доделување на едно  одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 811-821/852-862 MHz


Прашања и одговори на прашања по Јавен тендер за LTE


Поврзани вести:

More posts: 022950/2 811821MHz 852862 MHz јавен тендер одговори одобрение опсег прашања радиофреквенции рф спектар