Select Page

Прашања и одговори на прашања по Јавниот тендер број 02-2954/2 од 09.08.2012 година за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег  470-790 MHz


Прашања и одговори на прашања по Јавен тендер за DVB-T


Поврзани вести:

More posts: 022954/2 470790 MHz јавен тендер одговори одобрение опсег прашања радиофреквенции рф спектар