Select Page

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации ( Сл. Весник бр. 39/2014), отвора јавна расправа по „ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ИЗГРАДБА НА ЈАВНИТЕ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ И ПРИДРУЖНИ СРЕДСТВА “.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа најдоцна до 30.04.2014 год. на следната адреса:

Agjencia e Komunikimeve Elektronike
Kej Dimitar Vlahov nr.21
1000 Shkup

или по електронски пат на следниов контакт:  

Југослав Србиновски

Моб. тел: 071 346 645

e-mail: jugoslav.srbinovski@aec.mk
20140328_Pravilnik_za_nachinot_na_izgradba_na_el.kom._mrezhi_i_prid._sredstva_-_javna_rasprava.docДополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 28/03/2014
Крај на јавна расправа: 30/04/2014
Адреса за достава на коментари и мислења:

Agjencia e Komunikimeve Elektronike
Kej Dimitar Vlahov nr.21
1000 Shkup

или по електронски пат на следниов контакт: 


Југослав Србиновски
Моб. тел: 071 346 645
e-mail: jugoslav.srbinovski@aec.mk