Select Page

Të nderuar,

АЕК свикува состанок по јавната расправа за Нацрт документите за анализа на големопродажните пазари за:

  • завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи
  • пристап и започнување на услуги во јавни мобилни комуникациски мрежи.

Се молат сите заинтересирани да присуствуваат на овој состанок. Истиот ќе биде одржан на ден 09 ти март 2020 год со почеток во 10.00 часот во просториите на Агенцијата за електронски комуникации на 6 ти спрат.