Select Page

По објавената јавна расправа за предлог Правилникот  за параметрите за квалитет на јавните елeктронски комуникациски услуги  кои се обезбедуваат преку јавна радиокомуникациска мрежа, Агенцијата за електронски комуникации Ве поканува на состанок во просториите на контролно мерниот центар на Зајчев Рид што ќе се одржи на ден 24.08.2023 година (четврток) со почеток во 10:30 часот.Тема на состанок : Разгледување на коментарите по предлог Правилникот за параметрите за квалитет на јавните елeктронски комуникациски услуги кои се обезбедуваат преку јавна радиокомуникациска мрежа
Датум на одржување : 24/08/2023
Почеток во : 10:30 часот
Локација на состанокот : Контролно мерниот центар на Зајчев Рид