Select Page

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по Нацрт документот за анализа на пазар „Услуги за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи” објавен на веб страната на АЕК,  на состанок кој ќе се одржи на ден 23.02.2011 година (среда) со почеток во 10 часот во просториите на Стопанска Комора- сала бр.1, 5-ти кат.

icon 20110118_Нацрт документ за анализа на пазар „Услуги за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи (1.07 MB)