Select Page

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по „Нацрт Извештај за резултатите од моделирањето на Bottom-Up LRIC за Битстрим услуги во РМ“  објавен на веб страната на АЕК,  на состанок кој ќе се одржи на ден 26.09.2012 година (среда) со почеток во 12 часот во просториите на КМЦ Зајчев Рид, Скопје.Почеток во: 12:00
Тема на состанок : Нацрт Извештај за резултатите од моделирањето на Bottom-Up LRIC за Битстрим услуги во РМ
Датум на одржување : 26/09/2012
Локација на состанокот : во просториите на КМЦ Зајчев Рид, Скопје.

Поврзани вести:

More posts: bottomup LRIC битстрим јавна расправа моделирање состанок