Select Page
Агенцијата за електронски комуникации ќе одржи состанок по јавна расправа за Предлог годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2019 и за Предлог финансискиот план на Агенцијата за електронски комуникации за 2019 на 05/12/2018 (среда) со почеток во 10:00 во салата за состаноци на 6 кат.

Почеток во: 10:00
Тема на состанок : Предлог годишната програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2019 и за Предлог финансискиот план на Агенцијата за електронски комуникации за 2019
Датум на одржување : 05/12/2018
Локација на состанокот : Агенција за електронски комуникации, сала 6 кат Кеј Димитар Влахов бр.21 1000 Скопје Македонија