Select Page

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по следните документи:

  1. “Референтен документ за моделот Изнајмени линии, изнајмување на кабелски канали и dark fibre “ 
  2. „Нацрт Извештај за пресметување на цени базирани на трошоци за минимален пакет на изнајмени линии базирани на LRIC методологија“

објавени на веб страната на АЕК,  на состанок кој ќе се одржи на ден 25.09.2012 година (вторник) со почеток во 12 часот во просториите на КМЦ Зајчев Рид, Скопје.Почеток во: 12:00
Тема на состанок : Референтен документ за моделот Изнајмени линии, изнајмување на кабелски канали и dark fibre и Нацрт Извештај за пресметување на цени базирани на трошоци за минимален пакет на изнајмени линии базирани на LRIC методологија
Датум на одржување : 25/09/2012
Локација на состанокот : во просториите на КМЦ Зајчев Рид, Скопје.

Поврзани вести:

More posts: dark fibre LRIC базирани на трошоци изнајмени линии изнајмени линиии јавна расправа кабелски канали минимален пакет модел пресметување на цени референтен документ состанок