Select Page
На ден 30.03.2017 година со почеток во 11.00 часот, Агенцијата за електронски комуникации ќе одржи состанок по однос на коментарите за јавната расправа за Правилникот за параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги, начинот и постапката за вршење на контрола и мерење, содржината, формата и начинот на објавување на информации во врска со квалитетот на јавните електронски комуникациски услуги.
Дополнителни информации:
Тема на состанок: Состанок по однос на пристигнатите коментари за ПРАВИЛНИКОТ за параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги, начинот и постапката за вршење на контрола и мерење, содржината, формата и начинот на објавување на информации во врска со квалитетот на јавните електронски комуникациски услуги.
Датум на одржување: Четврток, 30 Март 2017
Почеток во: 11:00 часот
Локација на состанокот: Агенција за електронски комуникации-Контролно мерен центар на Зајчев Рид, Скопје


Почеток во: 11:00
Тема на состанок : Правилникот за параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги ...
Датум на одржување : 30/03/2017
Локација на состанокот : Агенција за електронски комуникации-Контролно мерен центар на Зајчев Рид, Скопје