Select Page

Извештај од прва мерна кампања на работната група за изготвување на „LTE – насоки за воведување и компатибилност со DVB-T и GSM900“

Извештај од прва мерна кампања на работната група за изготвување на „LTE – насоки за воведување и компатибилност со DVB-T и GSM900“ Поврзани тагови:...

Извештај од испитување на јавно мислење во однос на пазарот за електронски комуникации во РМ – резиденцијални корисници

  Ве информираме дека Агенцијата за електронски комуникации објавува Извештај од испитувањето на јавното мислење во однос на пазарот на електронски комуникации во РМ за резиденцијални корисници – февруари 2013 година.     Извештај од испитување на јавно мислење...

Извештај од испитувањето на јавното мислење во однос на пазарот на електронски комуникации во РМ-деловни корисници

Ве информираме дека Агенцијата за електронски комуникации објавува Извештај од испитувањето на јавното мислење во однос на пазарот на електронски комуникации во РМ за деловни корисници за Октомври 2012. Извештај од испитувањето на јавното мислење во однос на пазарот...