Select Page

Rregullore për mënyrën e dhënies së provimit radioamator, klasat radioamatore, parametrat teknikë dhe kushtet e tjera për përdorimin e stacioneve dhe pajisjeve radioamatore

Правилник за начинот на полагање на радиоаматерски испит, радиоаматерски класи, технички параметри и други услови за употреба на радиоаматерски станици и опрема Поврзани тагови: правилник, радиоаматерски испит, радиоаматерски класи, радиоаматерски станици, рф...

Programi për dhënien e provimit radioamator

Програма за полагање на радиоаматерски испит Поврзани тагови: програма, радиоаматерски испит, рф...

Предлог Правилник за начинот на полагање на радиоаматерски испит, радиоаматерски класи, технички параметри и други услови за употреба на радиоаматерски станици и опрема

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог Правилник за начинот на полагање на радиоаматерски испит, радиоаматерски класи, технички параметри и други услови за употреба на радиоаматерски станици и опрема и Програма за полагање на...