Select Page

Rregullore për formën dhe përmbajtjen e kërkesës për miratimin për vendosjen në treg dhe vendosjen në përdorim të radiopajisjes e cila përdor breza radiofrekuencash të cilat nuk janë harmonizuar në BE.

20141113_Pravilnik_za_formata_i_sodrzinata_na_baranjeto_za_soglasnost_za_pustanje_na_pazar_na_radio_oprema.pdf Поврзани тагови: правилник, радио опрема, рф спектар, рф спектар радио опрема, согласност, форма и содржина на...