Select Page

Информации за Оператори на јавни електронски комуникациски мрежи и даватели на јавни електронски комуникациски услуги за електронска достава на податоци за тарифни модели и пакети.

Упатство за оезбедување на информации кои ќе ги објавува Агенцијата за електронски комуникации за да им овозможи на корисниците да направат избор на комуникациските услуги врз основа на квалитетот и цените на услугите

 icon 20110530_Упатство за обезбедување на информации што ќе ги објавува АЕК (1.22 MB 2011-05-30)

Одговори по коментари од операторите за апликацијата за електронска достава на информации за тарифни модели и пакети

 icon 20110824_Одговори по коментари за тарифни модели и пакети (108.79 kB 2011-8-24)

Измена од 09.04.2013 година:

icon 20130409_Упатство за обезбедување на информации (2.77 MB 2013-04-09)

icon 20130409_Прилог 1 – Услови и права за користење (367.62 kB 2013-04-09)

icon 20130409_Прилог 2 – Параметри за филтрирање и подредување во Преглед на понуди (263.52 kB 2013-04-09)

icon 20130409_Прилог 3 – Табела со скратен опис (339.94 kB 2013-04-09)

icon 20130409_Прилог 4 – Параметри за филтрирање во Споредба на понуди (583.05 kB 2013-04-09)

icon 20130409_Прилог 5 – Методологија за ориентациска пресметка (710.21 kB 2013-04-09)

icon 20130409_Прилог 6 – Листа на земји за меѓународни разговори (268.34 kB 2013-04-09)

 

Линк за пристап до апликацијата:

http://tarifi.aek.mk , за сите дополнителни информации пратете порака на tarifi@aec.mk

Видео-презентации за пристап и користење на апликацијата – на YouTube каналот на АЕК: http://www.youtube.com/aecmkd

Видео #1 – Предуслови за користење (Пристап и користење на апликацијата)

 

{youtube}iNRvpuGZleE{/youtube}

Видео #2 – Оператори, модели и пакети (Организација на информациите и навигација)

{youtube}boUlG9wD59c{/youtube}