Select Page

Јавно мислење за задоволство на корисници на ел.ком. услуги во Македонија