Select Page
Агенцијата за електронски комуникации го објави Извештајот од Испитување на јавното мислење во однос на пазарот на електронски комуникации во РМ-резиденцијални корисници,  март- 2014 година
Испитување на јавното мислење на резиденцијалните корисници во однос на пазарот на електронски комуникации во Македонија