Select Page


Rregullore për mënyrën e dhënies së provimit radioamator, klasat radioamatore, parametrat teknikë dhe kushtet e tjera për përdorimin e stacioneve dhe pajisjeve radioamatoreДополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 11/11/2014
Службен весник: 180/14
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: правилник радиоаматерски испит