Select Page

Агенцијата ги објавува Финалниот документ на Намерата за спроведување на постапка за избор на давател или даватели на услугите опфатени со универзалната услуга како и коментарите од операторите по спроведената јавна расправа со вклучени одговори од страна на Агенцијата.

Намера за спроведување на постапка за избор на давател или даватели на услугите опфатени со универзалната услуга – финален документ

Коментари за намерата од Македонски телеком

Коментари за намерата од А1